Tân Nhiên 브랜드 라이스페이퍼 /Đặc sản Tây Ninh – Bánh trang siêu mỏng - Bánh tráng Tân Nhiên - 470g

Tân Nhiên 브랜드 라이스페이퍼 /Đặc sản Tây Ninh – Bánh trang siêu mỏng - Bánh tráng Tân Nhiên - 470g

  • ¥300
    단가 당 
결제 시 배송료 가 계산됨


타이닌 특산품 라이스페이퍼 – 탄니엔라이스페이퍼

내용량: 470g