Tân Nhiên Brand Rice Paper /Đặc sản Tây Ninh – Bánh tráng siêu mỏng - Bánh tráng Tân Nhiên - 470g

Tân Nhiên Brand Rice Paper /Đặc sản Tây Ninh – Bánh tráng siêu mỏng - Bánh tráng Tân Nhiên - 470g

  • ¥300
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Tay Ninh Specialty Rice Paper – Than Nien Rice Paper

Contents: 470 grams